Αρχή // Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

Το artion.info συλλέγει πληροφορίες από τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου, με την χρήση cookies ή με απευθείας καταχώρηση των στοιχείων των επισκεπτών μέσω φορμών που βρίσκονται στις σελίδες του artion.info. Δεσμευόμαστε πως δε θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία αυτά με κανένα μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό και δε θα παραχωρηθούν τα στοιχεία αυτά σε τρίτους για κανένα λόγο.

Τα στοιχεία θα διατεθούν μόνο στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για σημαντικό λόγο, έπειτα από αίτημα εισαγγελέα. Επίσης, η επιχείρηση ΑΡΤΙΟΝ ΕΠΕ, μπορεί να δημοσιοποιήσει πληροφορίες που προέρχονται από τη συλλογή στοιχείων, έπειτα από στατιστική επεξεργασία τους, χωρίς να υποδεικνύεται κάποιο συγκεκριμένο άτομο, όπως για παράδειγμα, η δημοσίευση στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου.

Οι ρυθμίσεις και οι κανόνες αυτοί υπάρχουν για δικό σας όφελος και ζητούμε την κατανόηση σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα ασφαλείας, μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας.

^